Întîlnirea de la sediul ARIES

Raport de activitate pentru ziua de 16 iulie 2003
Scopul întîlnirii: discuţie cu privire la revizuirea şi promovarea standardului de tastatură românească

Persoanele care au participat la această întîlnire (alfabetic):


Discuţia a avut ca elemente de referinţă:


Concluziile discuţiei, etapa 2

 1. s-a acceptat introducerea principiului existenţei aranjamentelor multiple de caractere pentru tastatura limbii române, în particular, a două aranjamente de caractere distincte
 2. s-a confirmat prezenţa în standard a ghilimelelor specifice româneşti;
  s-a confirmat de asemenea că ghilimelele româneşti sunt de tipul 99 jos / 99 sus (Unicode 201E / Unicode 201D)
 3. s-a decis ca standardul să menţioneze explicit codurile Unicode pentru toate caracterele prevăzute pentru configuraţia tastaturii;
  s-a decis de asemenea ca literele ş şi ţ să fie menţionate cele cu virgulă, nu cele cu sedilă (Unicode 0218-021B)
 4. s-a confirmat necesitatea includerii caracterului € (Unicode 20AC) în standard
  • s-a propus ca inscripţionarea caracterului € pe capacele tastaturilor să urmeze funcţionalitatea reală a tastaturii, adică simbolul € să fie pictat şi pe tasta E şi pe tasta 5
   • argument pentru: nu trebuiesc ascunse privirii caracterele principale; utilizatorul trebuie să fie în cunoştinţă de cauză asupra tuturor posibilităţilor tastaturii pe care o are în faţă (în esenţă, eliminarea confuziilor)
   • argument contra:
    (1) utilizatorul trebuie să se înveţe cu un singur lucru şi anume prezenţa caracterului € pe tasta E, corespunzătoare recomandărilor din documentul elaborat de comisia europeană; se doreşte ca în viitor ponderea tastaturilor fizice de tip US English International să scadă în favoarea celor de tip Romanian
    (2) în aplicaţia Microsoft Word, chiar şi cu tastatura US English, caracterul € poate fi obţinut prin apăsarea simultană a tastelor CTRL+ALT+E, în timp ce tastarea CTRL+ALT+5 nu generează acest caracter
 5. s-a confirmat necesitatea includerii caracterului „Non-Breaking Space” (Unicode 00A0) în standard
  • este obligatorie reprezentarea acestui caracter printr un simbol grafic distinct
  • în documentele Unicode, „Non-Breaking Space” este figurat aşa
 6. s-a decis includerea caracterului „Non-Breaking Hyphen” (Unicode 2011) în standard
  • din motive de analogie cu caracterul „Hyphen”, propunerea de amplasare a caracterului „Non-Breaking Hyphen” este pe nivelul 3, pe tasta care în mod normal generează - şi _
  • este obligatorie reprezentarea acestui caracter printr un simbol grafic distinct, diferit de caracterul „Hyphen”
  • în documentele Unicode, „Non-Breaking Hyphen” este figurat aşa
  • (observaţie ulterioară datei întîlnirii) ATENŢIE !
   afişarea caracterului „Non-Breaking Hyphen” poate fi condiţionată de prezenţa caracterului Unicode 2011 în fonturi !
   în aplicaţiile unde caracterul „Non-Breaking Hyphen” poate fi obţinut prin combinaţia CTRL+SHIFT+- caracterul va fi afişat corect prin substituirea cu semnul normal de „Hyphen-Minus” (Unicode 002D) iar aplicaţia îi va asocia acestuia proprietatea de a nu permite despărţirea, indiferent de fontul folosit;
   în aplicaţiile unde caracterul „Non-Breaking Hyphen” va fi obţinut direct din tasta dedicată, sunt mai multe scenarii posibile:
   (1) caracterul va fi afişat corect şi va avea proprietatea de a nu permite despărţirea, dacă fontul folosit conţine acest caracter
   (2) caracterul va fi afişat ca un pătrat gol dar va avea proprietatea de a nu permite despărţirea (cu tot cu pătratul gol), dacă fontul folosit nu conţine acest caracter
   (3) caracterul va fi afişat corect prin substituirea cu semnul normal de „Hyphen-Minus” (Unicode 002D) iar aplicaţia îi va asocia acestuia proprietatea de a nu permite despărţirea, indiferent de fontul folosit
   (4) caracterul va fi afişat corect prin substituirea cu semnul normal de „Hyphen-Minus” (Unicode 002D) dar aplicaţia nu îi va asocia acestuia proprietatea de a nu permite despărţirea, indiferent de fontul folosit
 7. s-a decis renunţarea la caracterele „En-Dash” şi „Em-Dash” (Unicode 2013 şi Unicode 2014) din propunerea de revizuire a standardului, propuse iniţial pentru a fi folosite pe post de liniuţă de pauză şi liniuţă de dialog
  • renunţarea la aceste caractere s-a făcut de fapt pentru a ceda locul caracterului „Non-Breaking Hyphen”, un caracter cu adevărat necesar în scrierea literară curentă
 8. s-a hotărît renunţarea definitivă la configuraţia tastaturii cu care a fost livrat pînă acum sistemul de operare Windows
 9. s-a propus amplasarea unei taste suplimentare, cu rolul de a comuta aranjamentele diferite de caractere în cadrul limbii române pentru tastatură
  • propunerea trebuie abandonată din motive economice: este de aşteptat ca modificarea structurii hardware a unei tastaturi să crească preţul prohibitiv, prin comparaţie cu schimbarea a doar cîtorva capace cu inscripţionări diferite de cele implicite ale producătorului
 10. s-a propus luarea în calcul a unui compromis cu privire la particularităţile lingvistice ale limbii române şi maghiare, din punctul de vedere al configuraţiei tastaturii româneşti
  • se are în vedere că utilizatorii de calculatoare [din instituţiile de stat] din zonele unde limba maghiară este folosită cu frecvenţă cel puţin egală cu limba română vor fi nevoiţi să utilizeze aceeaşi tastatură fizică, chiar dacă vor comuta în sistem între cele două configuraţii de tastatură (cea română şi cea ungară)
  • (observaţie ulterioară datei întîlnirii) aranjamentul de caractere al unei tastaturi ungureşti este foarte diferit de aranjamentul de caractere al unei tastaturi româneşti conformă standardului SR-13392/1998; tastatura ungurească se aseamănă mai degrabă cu configuraţia tastaturii româneşti cu care s-a livrat pînă acum sistemul de operare Microsoft Windows (cu unele diferenţe - de exemplu, tastatura ungurească este de tip QWERTY, nu QWERTZ)
 11. s-a hotărît ca specificaţiile cu privire la dispunerea geometrică a tastelor şi a inscripţionării acestora să rămînă neschimbate, adică să se păstreze modelul SR-ISO/CEI-9995/1997, fără referire la aranjamentul tastaturilor altor limbi sau modele particulare (chiar dacă tastatura curentă este consacrată mondial ca „tastatură de calculator de tip IBM PC-AT”)
 12. s-a hotărît ca traducerea inscripţionărilor asociate tastelor să facă obiectul unei dezbateri independente pe lista RTFS - Romanian Translators for Free Software
 13. s-a confirmat faptul că denumirile aranjamentelor de tastatură aşa cum apar ele în meniurile de configurare a tastaturii din cadrul fiecărui sistem de operare să fie lăsată la latitudinea producătorului sistemului de operare respectiv


Ce nu s-a discutat şi va trebui discutat în cadrul întîlnirii (sau întîlnirilor) viitoare: vezi etapa 3

[Sus de tot]
 

Last updated 31 July, 2016
© 1999-2016 Cristian Secară

RO KBD std. - etapa 2