Article available only in Romanian language

Istoricul versiunilor driver-ului de tastatură românească prezentat în cadrul acestui sait web:

v2.3

 • Adăugarea aranjamentelor de caractere ale tastaturii românești în strictă conformitate cu standardul SR 13392:2004 și unificarea denumirilor acestora cu cele existente în versiunea Windows Vista
 • Denumirile tuturor configurațiilor de tastatură românească așa cum apar ele în Control Panel sunt acestea:
  • Romanian (Standard, cu sedile) este fostul „Romanian” de la versiunea 2.2
  • Romanian (Programmers, cu sedile) este fostul Romanian Programmers) de la versiunea 2.2
  • Romanian (Standard) este aranjamentul în strictă conformitate cu standardul SR 13392:2004, generează caracterele ș/Ș și ț/Ț cu virgule dedesubt și este similar cu cel cu același nume din Windows Vista
  • Romanian (Programmers) este aranjamentul în strictă conformitate cu standardul SR 13392:2004, generează caracterele ș/Ș și ț/Ț cu virgule dedesubt și este similar cu cel cu același nume din Windows Vista
  • Romanian (Legacy) este vechiul „Romanian (QWERTZ)”, adică cel vechi original cu care se livrează Windows-ul și este similar cu cel cu același nume din Windows Vista
 • Completarea suportului pentru limba turcă prin adăugarea caracterelor ı, İ, ğ și Ğ, generabile prin folosirea tastelor moarte, pentru a fi în concordanță cu legea 183/2006 și ordinului MCTI 414/2006 asociat legii
 • Caracterele ş și ţ generate cu sedile respectiv ș și ț generate cu virgule sunt singurele elemente diferite dintre aranjamentele de caractere „Romanian (Standard, cu sedile)” și „Romanian (Standard)”, respectiv „Romanian (Programmers, cu sedile)” și „Romanian (Programmers)”
 • Modificările nu afectează versiunea driverului pentru Windows 9x/ME
 • Modificările nu afectează aranjamentul propriu-zis al caracterelor pe tastatură

v2.2

 • Corectarea modului de afișare a denumirilor celor trei aranjamente de caractere ale tastaturii românești așa cum apar ele în zona de notificare (system tray), pentru versiunile Windows NT 4.0, Windows 2000 și Windows XP (etichetele apar când se ține mausul – sau se face clic cu el – peste indicatorul limbilor tastaturii (Windows NT și Windows 2000), sau peste indicatorul aranjamentelor de caractere ale tastaturii (Windows XP))
  • afișarea limbilor tastaturilor în zona de notificare, WinNT/2Kîn cazul Windows NT 4.0 și Windows 2000, etichetele afișate de indicatorul limbilor tastaturilor instalate în sistem  au fost modificate după cum urmează:
   • vechea afișare „Romanian - Romanian”, care corespundea funcțional – și corespunde și în prezent – cu aranjamentul principal de caractere al tastaturii românești definit de standardul SR 13392:2004, apare acum „Romanian”
   • vechea afișare „Romanian - Romanian (Programmers)” a rămas neschimbată; aceasta corespunde cu aranjamentul alternativ de caractere al tastaturii românești definit de standardul SR 13392:2004
   • vechea afișare „Romanian”, care corespundea funcțional – și corespunde și în prezent – cu aranjamentul de caractere al tastaturii românești cu care se livrează azi sistemul de operare Microsoft Windows, apare acum „Romanian ‑ Romanian (QWERTZ)”
  • Notă: numărul și tipul etichetelor care sunt vizibile este dependent de numărul și tipul aranjamentelor de caractere ale tastaturii românești instalate în sistem
  • afișarea limbilor tastaturilor în zona de notificare, WinXPîn cazul Windows XP, etichetele afișate de indicatorul aranjamentelor de caractere ale tastaturii românești instalate în sistem au fost modificate după cum urmează:
   • vechea afișare „Romanian”, care corespundea funcțional – și corespunde și în prezent – cu aranjamentul principal de caractere al tastaturii românești definit de standardul SR 13392:2004, a rămas neschimbată
   • vechea afișare „Romanian - Romanian (Programmers)” a rămas neschimbată; aceasta corespunde cu aranjamentul alternativ de caractere al tastaturii românești definit de standardul SR 13392:2004
   • vechea afișare „Romanian”, care corespundea funcțional – și corespunde și în prezent – cu aranjamentul de caractere al tastaturii românești cu care se livrează azi sistemul de operare Microsoft Windows, apare acum „Romanian ‑ Romanian (QWERTZ)”
  • Note:
   Numărul și tipul etichetelor care sunt vizibile este dependent de numărul și tipul aranjamentelor de caractere ale tastaturii românești instalate în sistem.
   În cazul Windows XP, aceste etichete sunt vizibile doar dacă în sistem a fost activat mai mult de un aranjament de caractere al tastaturii (pentru limba română, dar principiul este valabil pentru orice altă limbă), deoarece doar în acest caz se activează indicatorul aranjamentelor de caractere ale tastaturii în zona de notificare (system tray).
 • Modificările nu afectează versiunea driverului pentru Windows 9x/ME
 • Modificările nu afectează aranjamentul propriu-zis al caracterelor pe tastatură

v2.1

 • Sincronizarea driverului cu versiunea finală, definitivă, a standardului de tastatură românească; cele mai importante ajustări sunt:
  • amplasarea tastelor moarte (accentelor) pe aceleași poziții ca celelalte tastaturi ale limbilor din seria Central European care au implementate accentele „la grămadă”: croată, maghiară, poloneză, slovenă și chiar și română în versiunea „veche” a tastaturii, pe profilul Microsoft
  • datorită accentelor, caracterul folosit pentru pauză orizontală  (En-Dash) și care este unificat ca funcție cu liniuța de dialog a fost mutat de pe nivelul 3 pe nivelul 4 ale aceleiași taste minus și underscore
  • completarea unor caractere din seria ISO/IEC 8859-16; în tastare cu AltGr+Shift, tasta egal și plus generează ± (Unicode 00B1); în tastare cu AltGr, tasta c generează © (Uniocde 00A9)
  • completarea suportului pentru limba germană, conform standardului ISO/IEC 8859-16; pentru versiunea Romanian, în tastare cu AltGr, tasta s generează ß (Unicode 00DF); pentru versiunea Romanian (Programmers), tasta w generează ß (Unicode 00DF)
  • completarea suportului pentru limbile slavice, conform standardului ISO/IEC 8859-16; în tastare cu AltGr, tasta d generează đ (Unicode 0111), iar cu AltGr+Shift Đ (Unicode 0110; în tastare cu AltGr, tasta l generează ł (Unicode 0142), iar cu AltGr+Shift Ł (Unicode 0141)
  • pentru versiunea Romanian (Programmers), ghilimelele românești au fost mutate de pe nivelul 3 și 4 al tastei accent grav și tilda pe nivelul 3 al tastelor paranteză dreaptă deschisă și acoladă deschisă respectiv paranteză dreaptă închisă și acoladă închisă
 • Driverul ignoră prevederea standardului de generare a caracterelor ș și ț cu virgulă, din singurul motiv că sistemul de operare Microsoft Windows este incapabil, la ora actuală, să genereze, să afișeze și să prelucreze aceste caractere
 • Versiune disponibilă pentru Windows 9x/ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 și Windows XP

v2.0

 • Implementarea configurației tastaturii românești în conformitate cu proiectul de revizuire a standardului de tastatură prezentat la etapa 5
 • Schimbarea denumirilor configurațiilor de tastatură, așa cum apar ele în Control Panel:
  • actualul „Romanian” este vechiul „Romanian (EuroReady)”
  • actualul „Romanian (Programmers)” a rămas neschimbat
  • actualul „Romanian (QWERTZ)” este vechiul „Romanian (Windows Original)”
 • Versiune disponibilă pentru Windows 9x/ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 și Windows XP

v1.9a

 • Bugfix în privința versiunii Programmers pentru Windows 9x/ME. În tastare cu AltGr, tasta q genera ă (Unicode 0103) în loc de â (Unicode 00E2), iar cu AltGr+Shift genera Ă (Unicode 0102) în loc de  (Unicode 00C2)
 • Versiunea EuroReady pentru Windows 9x/ME precum și toate versiunile pentru Windows NT 4.0, Windows 2000 și Windows XP rămân neschimbate de la v1.9

v1.9

 • Implementarea caracterelor care pot fi folosite cu rol de pauză orizontală (En-Dash) și cu rol de liniuță de dialog (Em-Dash). În tastare cu AltGr, tasta minus și underscore generează – (En Dash; Unicode 2013), iar cu AltGr+Shift — (Em Dash; Unicode 2014)
 • Implementarea simbolului pentru multiplicare. În tastare cu AltGr, tasta x generează × (Unicode 00D7)
 • Implementarea simbolului tehnic „fi”. În tastare cu AltGr, tasta o generează ø (Unicode 00F8), iar cu AltGr+Shift Ø (Unicode 00D8).
 • Notă: datorită lipsei acestor două caractere din cadrul codului de pagină CP-1250, implementarea acestora în versiunea Windows 9x/ME nu este posibilă; de asemenea, chiar și în celelalte versiuni de Windows, aceste caractere sunt disponibile doar aplicațiilor care lucrează intern Unicode
 • Implementarea caracterului special „spațiu de unire”. În tastare cu AltGr, tasta spațiu generează Non-Breaking Space (Unicode 00A0).
 • Notă: implementarea acestui caracter nu este realizată în versiunea Windows 9x/ME
 • Eliminarea caracterelor đ, Đ, ł și Ł adăugate la versiunea 1.6. Dacă există vreun argument serios pentru folosirea lor, le pot pune la loc cu ușurință. Țin să precizez că caracterul Ł nu este același lucru cu simbolul £ (Pound Sign; Unicode 00A3)
 • Versiune disponibilă pentru Windows 9x/ME (cu limitările menționate), Windows NT 4.0, Windows 2000 și Windows XP

v1.8

 • Implementarea unui mod suplimentar de accesare a caracterelor românești cu diacritice pentru versiunea Programmers. Modul de accesare prezent anterior în versiunile 1.2-1.7 rămâne neafectat. Implementarea se adresează în special celor obișnuiți cu platforma Linux, sau mai corect spus, cu o implementare particulară a tastaturii românești pe platforma Linux, cunoscută sub denumirea „astiq”. În lipsa unui standard implicit cu privire la tastatura românească, utilizatorii sistemelor Linux și-au creat propriile reguli (un exemplu în acest sens se află la http://bucovina.chem.tue.nl/tastatura/index.html). Accesarea caracterelor cu diacritice în modul suplimentar detaliat în continuare are legătură cu aceste reguli. Pentru versiunea Programmers, în tastarea cu AltGr, tastele q, a, i, s, și t generează â (Unicode 00E2), ă (Unicode 0103), î (Unicode 00EE), ş (Unicode 015F) și ţ (Unicode 0163) respectiv, iar cu AltGr+Shift generează Â (Unicode 00C2), Ă (Unicode 0102), Î (Unicode 00CE), Ş (Unicode 015E) și Ţ (Unicode 0162) respectiv
 • Implementarea semnului pentru secțiune (paragraf). În tastare cu AltGr, tasta p generează § (Unicode 00A7)
 • Implementarea ghilimelelor alternative, folosite (de obicei) când sunt incluse citate în citate. Atât pentru versiunea EuroReady cât și pentru versiunea Programmers, în tastare cu AltGr+Shift, tasta virgulă și mai mic ca generează « (Unicode 00AB), iar tasta punct și mai mare ca generează » (Unicode 00BB). De asemenea, pentru versiunea Programmers, în tastare cu AltGr (fără Shift), aceleași taste virgulă și mai mic ca și punct și mai mare ca generează ghilimelele alternative « și »
 • Versiune disponibilă pentru Windows 9x/ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 și Windows XP

v1.7

 • Implementarea diferențiată a caracterului generat de tasta zecimal de pe keypad, în funcție de versiunea EuroReady sau Programmers. Cu condiția ca Numeral Lock să fie activ (LED-ul verde „Num Lock” să fie aprins), în tastare normală, tasta separatorul zecimal de pe keypad generează , (Unicode 002C) pentru EuroReady și . (Unicode 002E) pentru Programmers
 • Versiune disponibilă pentru Windows 9x/ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 și Windows XP

v1.6

 • Implementarea pentru platforma Windows XP
 • Gruparea pe o singură tastă a caracterelor đ și Đ. În tastare cu AltGr, tasta d generează đ (Unicode 0111), iar cu AltGr+Shift Đ (Unicode 0110).  Nu știu cui i-ar trebui asemenea caractere, dar erau prezente pe driver-ul original de tastatură românească, așa că le-am lăsat și eu
 • Gruparea pe o singură tastă a caracterelor ł și Ł. În tastare cu AltGr, tasta l generează ł (Unicode 0142), iar cu AltGr+Shift Ł (Unicode 0141). Nu știu cui i-ar trebui asemenea caractere, dar erau prezente pe driver-ul original de tastatură românească, așa că le-am lăsat și eu
 • Versiune disponibilă pentru Windows 9x/ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 și Windows XP

v1.5

 • Modificarea ghilimelelor românești. În tastare normală, tasta accent grav și tilda generează „ (Unicode 201E), iar cu Shift ” (cu orientare în jos; Unicode 201D). În tastare cu AltGr, aceeași tastă generează ` (Unicode 0060), iar cu AltGr+Shift ~ (Unicode 007E)
 • Notă: aceasta este una dintre abaterile cunoscute de la standardul de tastatură românească, SR-13392/1998; acolo situația este inversă: în tastare normală tasta generează ` iar cu Shift ~ în timp ce tastarea cu AltGr generează „ iar cu AltGr+Shift ”; abaterea este deliberată, nu întâmplătoare
 • Versiune disponibilă pentru Windows 9x/ME, Windows NT 4.0 și Windows 2000

v1.4

 • În tastare normală, tasta virgulă și mai mic ca generează , (Unicode 002C), iar cu Shift ; (Unicode 003B). În tastare atât cu AltGr cât și cu AltGr+Shift, aceeași tastă generează < (Unicode 003C). Tastarea normală este similară cu versiunea originală a Windows-ului, în timp ce tastarea cu AltGr nu.
 • Notă: aceasta este una dintre abaterile cunoscute de la standardul de tastatură românească, SR-13392:1998; acolo tasta se comportă exact ca în configurația originală US English a tastaturii; abaterea este deliberată, nu întâmplătoare
 • În tastare normală, tasta punct și mai mare ca generează . (Unicode 002E), iar cu Shift : (Unicode 003A). În tastare atât cu AltGr cât și cu AltGr+Shift, aceeași tastă generează > (Unicode 003E). Tastarea normală este similară cu versiunea originală a Windows-ului, în timp ce tastarea cu AltGr nu.
 • Notă: aceasta este una dintre abaterile cunoscute de la standardul de tastatură românească, SR-13392:1998; acolo tasta se comportă exact ca în configurația originală US English a tastaturii; problema soluției adoptate de standardul SR-13392/1998 este legată de generarea : (adică semnul „două puncte”; Unicode 003A) care se poate obține exclusiv prin tastarea Shift+AltGr+tasta punct și virgulă și două puncte; abaterea este deliberată, nu întâmplătoare
 • Versiune disponibilă pentru Windows 9x/ME, Windows NT 4.0 și Windows 2000

v1.3

 • Implementarea semnelor auxiliare accesabile cu AltGr. Cu titlu orientativ, s-au avut în vedere idei prezente atât la tastatura originală Romanian, cât și la tastatura US English International. Există o oarecare diferențiere între versiunile pentru Windows 9x/ME pe de o parte și versiunile pentru Windows NT/2000 pe de altă parte, datorită faptului că tabela de alocare a caracterelor prezentă în driver-ul pentru 9x/ME este single-byte (limitată din cauza aceasta la CP-1250), spre deosebire de cea pentru NT/2000 care este double-byte (extinsă în felul acesta la Unicode)
 • Implementarea simbolului pentru „număr”. În tastare cu AltGr, tasta n generează № (Numero Sign; Unicode 2116)
 • Notă: datorită lipsei acestui caracter din cadrul codului de pagină CP-1250, implementarea acestuia în versiunea Windows 9x/ME nu este posibilă; de asemenea, chiar și în celelalte versiuni de Windows, acest caracter este disponibil doar aplicațiilor care lucrează intern Unicode
 • Implementarea simbolului monetar „Yen”. În tastare cu AltGr, tasta y generează ¥ (Yen Sign; Unicode 00A5)
 • Notă: datorită lipsei acestui caracter din cadrul codului de pagină CP-1250, implementarea acestuia în versiunea Windows 9x/ME nu este posibilă; de asemenea, chiar și în celelalte versiuni de Windows, acest caracter este disponibil doar aplicațiilor care lucrează intern Unicode
 • Versiune disponibilă pentru Windows 9x/ME (cu limitările menționate), Windows NT 4.0 și Windows 2000

v1.2

 • Implementarea se desparte în două versiuni distincte: EuroReady și Programmers
 • Driver-ul versiunii EuroReady poate coexista cu driver-ul versiunii Standard prezentat la cIMeC - Institutul de Memorie Culturală
 • Driver-ul versiunii Programmers suprascrie (înlocuiește) driver-ul versiunii Programmers de la cIMeC
 • Implementarea din cadrul versiunii EuroReady se aliniază în linii mari la standardul de tastatură românească SR-13392/1998. Cu toate acestea, implementarea din cadrul versiunii EuroReady își propune să nu urmeze întocmai respectivul standard. Un neajuns cunoscut al standardului respectiv este lipsa simbolului € (Euro)
 • Implementarea din cadrul versiunii Programmers vine în sprijinul celor care preferă să lase toate caracterele pe locul clasic al tastaturilor US English, dar cărora le-ar place să poată accesa și caracterele românești atunci când ar fi nevoie. Amplasarea caracterelor românești cu diacritice este exact pe aceleași taste ca în modul EuroReady. Singura diferență este că accesarea lor nu se face direct, ci prin apăsarea mai întâi a tastei AltGr
 • Versiune disponibilă pentru Windows 9x/ME, Windows NT 4.0 și Windows 2000

v1.1

 • Implementarea pentru platforma Windows NT 4.0
 • Implementarea ghilimelelor românești. În tastare normală, tasta accent grav și tilda generează „ (Unicode 201E), iar cu Shift “ (cu orientare în sus; Unicode 201C). În tastare cu AltGr, aceeași tastă generează ` (Unicode 0060), iar cu AltGr+Shift ~ (Unicode 007E)
 • Versiune disponibilă pentru Windows 9x/ME, Windows NT 4.0 și Windows 2000

v1.0

 • Implementarea pentru platforma Windows 2000
 • Implementarea recomandării comisiei europene responsabilă cu traducerea în practică a proiectului Euro, privitoare la accesarea simbolului monetar pe tastatura de calculator. Simbolul monetar € (Euro; Unicode 20AC) poate fi generat atât prin tastarea AltGr+5, cât și prin tastarea AltGr+E
 • Versiune disponibilă pentru Windows 9x/ME și Windows 2000.

v0.x

 • Versiuni experimentale, urmărind atât funcționarea în cadrul sistemului, cât și reacția utilizatorilor
 • Clarificarea priorităților unui utilizator de tastatură românească
 • Implementarea simbolului monetar € (Euro Sign; Unicode 20AC), care poate fi generat prin tastarea AltGr+5
 • Experimente realizate prin modificări binare ale driver-ului original, sau modificarea driver-ului original cu terțe programe
 • Experimente desfășurate în cadrul platformei Windows 9x.

Search

No comments

I did not activated the comments on any article and for the moment I'm not going to do that. If there is really something deserving to be commented, then the discussion forum may be successfully used.
(try posting in „Despre orice altceva” category, which means „Anything else”)

Go to top