Articol publicat în revista NetReport nr.128 din luna mai 2003

Standarde necunoscute, standarde ignorate: tastatura românească pentru calculatoarele de tip PC

Credeţi sau nu, în România există deja un standard naţional cu privire la tastatura de calculator. Este vorba despre standardul SR-13392/1998 ale cărui specificaţii se pot obţine de la ASRO.

Acest standard nu are nicio legătură cu configuraţia de tastatură românească cunoscută de utilizatorii sistemului de operare Windows.

Datorită faptului că acest standard a apărut (foarte) tîrziu, situaţia este anormală: standardul a trebuit şi trebuie în continuare să ţină cont de situaţia reală, nu situaţia reală trebuie să ţină cont de standard.
Cu toate acestea prezenţa acestui standard este necesară şi, în funcţie de cum este conceput, el poate fi cu adevărat util domeniului TI românesc.

Standardul SR-13392 trebuie însă revizuit, deoarece în forma lui actuală satisface cerinţele unei categorii restrînse de utilizatori de calculatoare.
Acesta este scopul acestui articol: prezintă o propunere de revizuire a standardului SR-13392.

Orice comentariu asupra problemelor şi soluţiilor descrise aici este binevenit. Punctele de vedere pot fi exprimate pe forumul dedicat subiectului tastaturii româneşti, aflat la adresa http://www.secarica.ro/forum.


1. Index:


2. Puncte de plecare

2.1. Realităţi

2.2. Standardul SR-13392/1998 se referă la folosirea tastaturii româneşti pentru mai multe tipuri de sisteme de prelucrare a textului şi birotică.
În cele ce urmează se va face referire la tastatura românească utilizată de calculatoarele de tip PC, implicit de sistemele de operare instalate pe aceste calculatoare.

2.3. Standardul SR-13392/1998 urmează modelul standardului SR-ISO/CEI-9995/1997, în care o tastă este împărţită logic în niveluri (maxim 3) şi grupuri (teoretic nelimitate).
Această abordare, deşi corectă, este prea abstractă pentru scopul prezentului document.
În cele ce urmează se va folosi următoarea convenţie simplificată:

unde AltGr este tasta Alt din partea dreaptă (AltGr = Alternate Group).
Această convenţie este ilustrată în figura 1.

figura 1

fig. 1  Cele 4 combinaţii maxim posibile care se pot obţine cu o tastă;
pentru acest exemplu s-a ales o tastă care conform standardului SR-13392/1998 generează ceva pentru fiecare nivel în parte.

2.4. Standardul SR-13392/1998 prevede un singur aranjament posibil al caracterelor pe o tastatură românească.
În cele ce urmează se ia în considerare posibilitatea existenţei aranjamentelor multiple de caractere pe o tastatură în cadrul unui sistem de operare, aranjamente comutabile „din mers” în funcţie de necesităţile sau de preferinţele fiecărui utilizator.
Acest tip de abordare este prezent la opţiunile de configurare a tastaturii altor limbi, nefiind ceva nou.

2.5. În cele ce urmează se va folosi traducerea noţiunii „keyboard layout” cu „aranjament de caractere”. Se va menţiona explicit sau se va subînţelege că pe o tastatură.
„Aranjament de tastatură” nu este potrivit, pentru că sugerează aranjamentul întregii tastaturi pe masă sau pe birou.
„Aranjament de taste” nu este potrivit, pentru că tastele fizice rămîn pe loc, se schimbă doar asocierea caracterelor cu tastele fizice.


3. Standardul SR-13392/1998, aşa cum este el azi

Amplasarea caracterelor pe tastatură în conformitate cu acest standard este prezentată în figura 2.

daţi clic pentru a vedea aceeaşi imagine, dar mai mare

fig. 2  Configuraţia tastaturii conform standardului actual SR-13392/1998

În esenţă, s-a luat o tastatură de tip US English şi s-au modificat 6 taste în scopul adăugării caracterelor româneşti cu diacritice şi a ghilimelelor româneşti. Separatorul zecimal de pe keypad (nefigurat aici) a fost şi el modificat.

Standardul actual prezintă următoartele caracteristici:

Standardul actual prezintă următoarele neajunsuri:

Este important de notat faptul că o parte dintre aceste dezavantaje sunt percepute diferit în funcţie de categoria din care face parte utilizatorul.
Ghilimelele româneşti şi semnul : sunt folosite frecvent de către cei care au de scris texte obişnuite (birotică, texte literare). De acest aspect ţine cont aranjamentul 1 al tastelor prezentat mai jos.
Ghilimelele ASCII şi acoladele sunt folosite frecvent de către programatori sau alte categorii tehnice. De acest aspect ţine cont aranjamentul 2 al tastelor prezentat mai jos.

Standardul actual conţine o prevedere greşită, aceea cu privire la aspectul colorimetric al unei taste şi inscripţionarea ei.
Conform unui pasaj din cadrul articolului 5.3 al standardului, tastele trebuie să fie „ [...] inscripţionate cu caractere întunecate pe fond luminos [...] ”.
Aplicarea strictă a acestei prevederi ar însemna să nu se poată fabrica niciodată calculatoare de tip laptop cu tastatură românească, sau tastaturi româneşti de culoare închisă sau cu taste de culoare închisă.

Standardul actual foloseşte ghilimelele româneşti de tip 99 jos / 99 sus (Unicode 201Eh şi 201Dh) în conformitate cu standardul ISO/IEC-8859-16 (Latin 10).


4. Standardul SR-13392 - propunere pentru revizuire

4.1. Standardul revizuit trebuie să nu conţină nici o prevedere cu privire la culoarea tastelor, sau culoarea de ansamblu a unei tastaturi româneşti.
Fragmentul „inscripţionate cu caractere întunecate pe fond luminos” din cadrul articolului 5.3 al standardului trebuie eliminat.

4.2. Standardul revizuit trebuie să facă distincţie între faptul că:

4.3. Pentru limba română, numele limbii de tastatură este şi trebuie să rămînă unic, indiferent de sistemul de operare şi de limba în care acesta este distribuit.
Numele este şi trebuie să rămînă Romanian (sau Română pentru sistemele de operare traduse în limba română).

4.4. Standardul revizuit trebuie să includă principiul existenţei aranjamentelor multiple de caractere pentru tastatura limbii române. Ele pot fi comutate în funcţie de necesităţile sau preferinţele fiecărui utilizator prin mijloacele specifice fiecărui sistem de operare în parte.

Prezentul document propune specificarea în standard a două aranjamente distincte de caractere care să fie luate în considerare de toate sistemele de operare care rulează pe calculatoarele de tip PC.
Oportunitatea specificării unor aranjamente adiţionale este luată în discuţie în anexa 2 şi în comentariile mele personale de la sfîrşitul acestui document.


4.4.1. Aranjamentul 1 al caracterelor pe tastatură

4.4.1.1. Scop: aranjamentul 1 trebuie să permită utilizatorilor să folosească tastatura pentru a scrie în limba română.
Folosirea limbii engleze, sau a anumitor caractere folosite în expresii sau nume englezeşti, trebuie de asemenea să fie posibilă.

Aranjamentul 1 are la bază standardul actual SR-13392/1998. Amplasarea caracterelor pe tastatură este prezentată în figura 3.

daţi clic pentru a vedea aceeaşi imagine, dar mai mare

fig. 3  Configuraţia tastaturii propusă pentru aranjamentul 1
culoarea roşie = caracter obligatoriu / culoarea galbenă = caracter recomandat
tasta gri închis este prezentă pe tastaturile cu 102 sau 105 taste

Se poate observa că toate caracterele româneşti cu diacritice sunt accesibile permanent.

4.4.1.2. În raport cu standardul actual, aranjamentul 1 aduce următoarele modificări:

4.4.1.3. În raport cu standardul actual, aranjamentul 1 aduce următoarele completări:

4.4.1.4. Pentru limba română, separatorul zecimal este de forma unei virgule, nu a unui punct.
La fel ca şi standardul actual, aranjamentul 1 propus aici ţine cont de acest aspect: separatorul zecimal de pe keypad este de tip virgulă (Unicode 002Ch).

4.4.1.5. Aranjamentul de caractere considerat principal pentru tastatura unei limbi este, de obicei, cel care are toate caracterele limbii respective disponibile permanent, atît cît este posibil, fără jonglerii de tastare din partea utilizatorilor.
Propunere: aranjamentul 1 să fie considerat cel principal pentru tastatura limbii române.

4.4.1.6. Aranjamentul 1 trebuie să apară selectat implicit pe lista de configuraţii de tastaturi pentru limba română (acolo unde sistemul de operare permite acest lucru), astfel încît utilizatorul să fie încurajat să îl folosească.

4.4.1.7. Aranjamentul 1 trebuie să fie folosit de către producătorii de tastaturi care îşi propun să fabrice tastaturi de tip Romanian.
O propunere pentru inscripţionarea capacelor tastelor este prezentată în anexa 1.


4.4.2. Aranjamentul 2 al caracterelor pe tastatură

4.4.2.1. Situaţia se prezintă exact invers faţă de cea descrisă la punctul 4.4.1.
Scop: aranjamentul 2 trebuie să permită utilizatorilor să folosească tastatura pentru a scrie în limba engleză.
Folosirea limbii române, sau a anumitor caractere folosite în expresii sau nume româneşti, trebuie de asemenea să fie posibilă.

Aranjamentul 2 are la bază tastatura US English. Amplasarea caracterelor pe tastatură este prezentată în figura 4.

daţi clic pentru a vedea aceeaşi imagine, dar mai mare

fig. 4  Configuraţia tastaturii propusă pentru aranjamentul 2
culoarea roşie = caracter obligatoriu / culoarea galbenă = caracter recomandat
tasta gri închis este prezentă pe tastaturile cu 102 sau 105 taste

Se poate observa că toate caracterele aflate pe nivelul 1 şi 2 sunt de fapt cele prezente pe orice tastatură US English clasică.
Tot ce este în plus este accesibil exclusiv prin combinaţie cu tasta AltGr. În această categorie intră şi caracterele româneşti cu diacritice.

Accesarea caracterelor româneşti cu diacritice poate fi făcută în două moduri paralele, fiecare din ele fiind sugerat în figura 5.
Modul evidenţiat cu verde este folosit de către cei obişnuiţi cu poziţionarea caracterelor româneşti „tip Linux”, iar modul evidenţiat cu albastru este folosit de către cei obişnuiţi cu poziţionarea caracterelor româneşti „tip Windows”.

figura 5

fig. 5  Accesarea diferenţiată a caracterelor româneşti cu diacritice în cadrul aceluiaşi aranjament de caractere de către utilizatori aparţinînd unor culturi software diferite

Din capul locului se presupune că utilizatorii acestui tip de configuraţie de tastatură românească au cunoştinţe (mai) avansate şi experienţă (mai mare) în utilizarea calculatoarelor. Nu se pune problema confuziei generate de neînţelegerea accesării caracterelor cu ajutorul tastei AltGr.

4.4.2.2. Cine şi de ce foloseşte aranjamentul 2:

4.4.2.3. Aranjamentul 2 prezintă următoarele caracteristici:

4.4.2.4. Pentru aranjamentul 2, separatorul zecimal de pe keypad este sub formă de punct, deoarece s-a dovedit că cei care folosesc acest aranjament au nevoie frecvent de punct pentru adrese de IP (sau alte notaţii tehnice) şi nu folosesc (aproape) de loc notaţii zecimale româneşti.


Anexa 1

Propunere

Inscripţionarea capacelor tastaturilor fizice

Figura 6 prezintă o propunere pentru inscripţionarea capacelor tastaturilor de tip Romanian cu 101 sau 104 taste. Amplasarea caracterelor corespunde aranjamentului 1 descris mai sus.
Figura 7 prezintă acelaşi lucru, dar pentru tastaturile cu 102 sau 105 taste.
Figura 8 prezintă unele variante de amplasare a tastelor şi inscripţionarea capacelor tastaturii pentru aceste cazuri.

La fel ca şi în cazul tastaturilor altor limbi, din motiv de claritate şi simplitate, etichetarea trebuie făcută la modul minimal, fără includerea semnelor descrise ca fiind cu caracter de recomandare.

daţi clic pentru a vedea aceeaşi imagine, dar mai mare

fig. 6  Inscripţionarea capacelor tastaturii propusă pentru fabricanţii de tastaturi de tip Romanian, pentru variantele de tastatură cu 101 sau 104 taste

daţi clic pentru a vedea aceeaşi imagine, dar mai mare

fig. 7  Inscripţionarea capacelor tastaturii propusă pentru fabricanţii de tastaturi de tip Romanian, pentru variantele de tastatură cu 102 sau 105 taste

daţi clic pentru a vedea aceeaşi imagine, dar mai mare

fig. 8  Alternative constructive de tastaturi; este figurată doar zona de interes pentru caracterele româneşti

Standardul SR-13392 urmează modelul standardului SR-ISO/CEI-9995/1997, în care tastatura este privită ca o tabelă cu celule de dimensiuni egale, iar tastele sunt identificate prin specificarea intersecţiei coordonatelor tabelei.
Acest model este depăşit de realitate.
Pe baza acelei tabele nu se poate face o referire pentru etichetarea tastaturilor de tip ergonomic, a celor de pe laptopuri, sau a altor variante constructive diferite de forma originală a tastaturii IBM PC-AT.

Pentru un fabricant care are în producţie o tastatură oarecare şi doreşte din partea unui cumpărător doar specificaţiile de etichetare, ar fi mai utilă o tabelă de translaţie între caracterele şi semnele prezente pe o tastatură de tip US English luată ca referinţă şi corespondenţa acestora pentru limba română.
Trebuiesc avute în vedere şi denumirile tastelor auxiliare pentru situaţiile în care ele apar descrise în cuvinte în loc de simboluri grafice (cum ar fi tastele multimedia, tastele pentru managementul alimentării, etc.).

Traducerea acestor denumiri va face obiectul unei dezbateri separate şi va ţine cont de termenii cuprinşi în dicţionarul englez-român aflat la http://romdict.sourceforge.net.

Se va lăsa la latitudinea producătorului tastaturii stabilirea detaliilor de design general şi de etichetare a tastelor descrise prin simboluri (cum ar fi săgeţi, semnul Return, etc.).


Anexa 2

Propunere

Soarta tastaturii româneşti actuale din Windows

Din punctul de vedere al standardului de tastatură românească, aranjamentul original de caractere al tastaturii româneşti din Windows trebuie tolerat şi păstrat pe sistemele de operare Microsoft Windows, din motiv de compatibilitate cu sistemele existente.
Motivaţie:

Pentru primele două categorii de utilizatori este de preferat ca renunţarea la o regulă veche sau un standard vechi să nu fie făcută brusc. Trebuie să existe posibilitatea ca aceştia să facă schimbarea în mod progresiv.

Propunere: standardul revizuit să conţină o prevedere prin care să se permită prezenţa aranjamentului de caractere de tipul celui cu care se livrează azi sistemul de operare Microsoft Windows. Permisiunea se poate face, eventual, pentru o perioadă timp limitată în raport cu data publicării standardului (o perioadă de timp precizată sau sugerată).
Trebuie specificat în clar că acest aranjament este tolerat din motive de compatibilitate cu versiunile anterioare de tastaturi. Trebuie de asemenea specificat că acest aranjament este învechit şi că nu trebuie să fie folosit pentru proiecte noi şi în nici un caz pentru inscripţionarea tastaturilor.


Anexa 3

Propunere

Denumiri care apar în meniurile de configurare a tastaturii

Standardul revizuit trebuie să precizeze numărul şi detaliile aranjamentelor de caractere pe o tastatură, dar nu şi denumirile acestor aranjamente aşa cum apar ele în meniurile de configurare şi selecţie a tastaturii.
Deoarece fiecare sistem de operare este realizat după filozofia proprie a celui care l-a conceput, denumirile trebuiesc date de producătorii fiecărui sistem de operare în parte. Mai mult, unele dintre aceste denumiri sunt deja consacrate pe plan internaţional în teminologia internă a fiecărui sistem de operare şi nu pot fi schimbate de dragul unui standard naţional.

Denumirile pot sau nu să fie similare de la un sistem de operare la altul.

Sugestii pentru denumirile aranjamentelor româneşti de caractere în cadrul sistemului de operare Microsoft Windows:

Sugestii pentru denumirile aranjamentelor româneşti de caractere în cadrul sistemelor de operare Linux/FreeBSD:

Figurile 9-12 prezintă traducerea în practică a sugestiilor enumerate mai sus.
Se poate observa asemănarea numelor propuse pentru configuraţiile tastaturii româneşti cu numele altor configuraţii de tastaturi cu care vin implicit sistemele de operare respective.

fig. 9  Sugestie pentru denumirile aranjamentelor româneşti de caractere

Sistemul de operare este Microsoft WindowsXP, interfaţa în limba engleză

figura 9

 fig. 10  Sugestie pentru denumirile aranjamentelor româneşti de caractere

Sistemul de operare este Microsoft WindowsXP, interfaţa în limba română

figura 10

fig. 11  Sugestie pentru denumirile aranja-
mentelor româneşti de caractere

Sistemul de operare este RedHat Linux 8.0, KDE, interfaţa în limba engleză

figura 11

fig. 12  Sugestie pentru denumirile aranja-
mentelor româneşti de caractere

Sistemul de operare este RedHat Linux 8.0, KDE, interfaţa în limba română

figura 12


Comentarii personale

CP.1. Lumea Apple Mac

Nici standardul SR-13392/1998 şi nici articolul prezentat aici nu ia în considerare lumea Apple Mac.
Poate ar trebui inclus în standard încă un aranjament, cel de tip Apple Mac, identic cu modelul real existent deja pe piaţă.
Includerea acestui aranjament în standard ar putea fi utilă:

Tastatura de tip Apple Mac are propriile ei particularităţi. Amplasarea caracterelor pe tastatură este prezentată în figura 13.

daţi clic pentru a vedea aceeaşi imagine, dar mai mare

fig. 13  Configuraţia tastaturii româneşti de tip Apple Mac

Pentru cei obişnuiţi cu logica standardului SR-13392, inscripţionarea capacelor unei tasturi româneşti de tip Apple Mac poate induce în eroare: cînd se comută pe tastatura românească, caracterele româneşti cu diacritice sunt de fapt disponibile permanent (pe nivelul 1 şi 2), deşi ele apar desenate invers.

Logica Apple este următoarea: aranjamentul principal este cel de tip US English, de aceea acesta este desenat pe locurile consacrate; aranjamentul de tip Romanian constituie doar o situaţie particulară, de aceea caracterele româneşti cu diacritice sunt desenate atît cît să fie uşor de găsit pe tastatură, fără bîjbîieli, chiar dacă la un moment dat acestea pot ajunge să fie cele disponibile permanent.


CP.2. Ghilimelele româneşti

Aceasta pare a fi o poveste fără de sfîrşit.
Pun în discuţie două aspecte:

CP.2.1. Dacă sunt necesare ghilimelele româneşti pe tastatură
Majoritatea aranjamentelor de caractere de pe tastaturile altor limbi nu au decît ghilimelele standard ASCII (cele "unisex"), eventual cele alternative de tipul « şi ». Sarcina de a corecta sau a transforma ghilimelele standard ASCII în ghilimelele literare ale limbii respective îi revine programului care le foloseşte, nu operatorului din faţa tastaturii.

Motive pentru implementarea lor pe tastatură:

Motive contra implementării lor pe tastatură:

Dacă argumentele de tip „contra” devin prioritare, se pot lua în considerare soluţii alternative în privinţa detaliilor aranjamentului 1 de caractere propus la punctul 4.4.1.:

CP.2.2. Ce formă ar trebui să aibă ghilimele româneşti pe tastatură
Există două tabere care-şi susţin fiecare versiunea lor:

Concluzie: în lipsa unei reglementări oficiale cunoscute, eu nu pot decît să propun respectarea standardului ISO/IEC-8859-16, în care ghilimelele sunt de tipul 99 jos / 99 sus.


CP.3. Accentele

Poate ar trebui luată în discuţie posibilitatea de a păstra semnele de tip „dead key” (accentele), implementate corect doar în configuraţia originală a tastaturii româneşti din Windows95, Windows98 şi WindowsME. Acolo, locul acestora este pe nivelul 3 şi sunt accesibile folosind una dintre combinaţiile:

Combinaţia AltGr+7 ar trebui să fie folosită la compunerea caracterelor cu accent grav, dar combinaţia menţionată generează doar accentul grav ca atare (Grave Accent; Unicode 0060h), fără a funcţiona ca tastă de tip „dead key”. Această limitare apare din cauza faptului că în codul de pagină CP-1250 nu există nici un caracter cu accent grav.

În cadrul versiunilor Windows2000 şi WindowsXP implementarea tuturor accentelor este făcută greşit pentru tastatura românească, în sensul că nici una dintre combinaţiile menţionate nu funcţionează în regim de „dead key”, iar AltGr+8 generează în mod greşit · (Middle dot; Unicode 00B7h) în loc de ˙ (Dot above; Unicode 02D9h).

Pentru cazul sistemului de operare Windows, caracterele cu accent nu se pot compune oricum.
Driverul de tastatură conţine o tabelă de alocare a tuturor combinaţiilor valide de caractere cu accent, tabelă dependentă de codul de pagină asociat limbii tastaturii respective. Un caracter cu accent nu poate fi generat dacă nu a fost prevăzut în acea tabelă. Dacă de la tastatură se introduce o combinaţie invalidă, atunci se generează două caractere separate, accentul distinct urmat de caracterul tastat.
De exemplu AltGr+9+a va genera caracterul á, în schimb AltGr+9+b va genera două caractere separate, ´ şi b.

Toate accentele ar putea fi aranjate şi altfel pe tastatură, eventual s-ar putea reduce numărul lor (?).


Bibliografie

SR-13392/1998, Tehnologia Informaţiei, Dispunerea tastaturii româneşti pentru sisteme de prelucrare a textului şi birotică

European Commission/1998, Lazaros Tossounidis, Recommendation for the placement of the Euro Sign on Computer Keyboard

ISO/IEC-8859-15/1999, Alain LaBonté and Michael Everson, Final proof for Latin alphabet No. 9

ISO/IEC-8859-16/2001, Michael Everson, FDIS for Latin alphabet No. 10

Unicode Consortium (http://www.unicode.org), Code Charts

Tastatura US English International, deducerea funcţionalităţii prin studiu de tip reverse engineering

cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, Romanian Keyboard (Standard) (http://www.cimec.ro/personal/KBDRO1/KBDRO1.HTM)

O soluţie de tastatură românească pentru sistemul de operare Linux (http://bucovina.chem.tue.nl/tastatura/index.html)

O soluţie de tastatură românească pentru sistemul de operare Windows (http://www.secarica.ro/html/ro_keyboard.html)

Dicţionar englez-român concentrat pe termeni din domeniul informaticii (http://romdict.sourceforge.net)

Lista de discuţii RTFS - Romanian Translators for Free Software (http://rtfs.sourceforge.net)

[Sus de tot]
 

Last updated 31 July, 2016
© 1999-2016 Cristian Secară

RO KBD std. - etapa 1